17-11-12

Raad van State fluit Bestuur der Luchtvaart terug: Autogiro's in België toegelaten.

Op 11 oktober 2012 heeft de Raad van State de weigering van het Bestuur van de Luchtvaart om met autogiro's te vliegen in België .. . VERNIETIGD !

De Raad van State is niet mals voor het Bestuur van de Luchtvaart: De weigering om een toelating te verlenen is nergens op gebaseerd! Letterlijk : "Noch in de bestreden beslissing, noch in het administratief dossier wordt aangegeven waarom een autogiro niet toegelaten zou zijn" De Raad van State voegt er nog aan toe er grote onduidelijkheid heerst over de regels die in België bestaan. Noch de wet van 27 juni 1937, noch het KB van 16 maart 2009 geven duidelijkheid.

En voor wie dit "beestje" niet kent:

http://www.autogiro.be/indexNL.html#6

De commentaren zijn gesloten.