Biometrisch%20Paspoort%20-%20Nl_tcm424-152419.pngDe mededeling is afkomstig van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Die koos ervoor de nieuwe procedure voor paspoortaanvraag geleidelijk in te voeren. Het merendeel van de Belgische posten in het buitenland begon de biometrische paspoorten tussen juni 2011 en december 2012 af te leveren. De procedure werd vandaag afgerond. In totaal moesten 117 posten uitgerust worden en meer dan 380.000 Belgen geïnformeerd worden.

Belgen die een nieuw paspoort nodig hebben, moeten zich voortaan persoonlijk naar hun ambassade of consulaat begeven. De oude procedure, waarbij paspoorten zonder vingerafdrukken werden uitgereikt, liet toe de aanvraag per post in te dienen. Buitenlandse Zaken heeft enkele oplossingen uitgewerkt om het de Belgen gemakkelijker te maken. Zo is een veertigtal posten uitgerust met een mobiele kit. Daarmee kunnen de ambassades bezoeken organiseren aan regio's waar veel Belgen wonen. Dat zal die mensen een vaak verre verplaatsing besparen.

Ook in België zelf moeten biometrische paspoorten met vingerafdrukken worden afgeleverd. In Sint-Pieters-Woluwe loopt momenteel een eerste testfase. In de tweede helft van 2013 zouden alle gemeenten het nieuwe paspoort moeten kunnen invoeren.

Overigens loopt tegen ons land een procedure voor het Europees Hof van Justitie omdat het als enige EU-lidstaat nog niet uitsluitend biometrische paspoorten met vingerafdrukken aflevert. Het Hof zou ten vroegste begin 2015 boetes kunnen opleggen, maar dan moet de invoering dus al helemaal afgerond zijn.