De redactie van de Specialist deed een rondvraag bij de Belgische ziekenfondsen. Die maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de financiële crisis op de terugbetaling van de ziekenhuisfacturen en de zorgverlening in Turkije, Spanje en Griekenland verstrekt aan Belgische toeristen.

De ziekenfondsen worden steeds vaker geconfronteerd met landgenoten die gevraagd wordt om de volledige kostprijs van een medische prestatie op te hoesten. ‘De ziekenhuizen aanvaarden de Europese Ziekteverzekeringskaart niet langer', legt Geert Messiaen van het liberale ziekenfonds in de Specialist uit, ‘omdat ze dan moeten terugbetaald worden door de Spaanse ziekteverzekering. En die heeft momenteel geen geld meer.'

De ziekenhuizen willen zo min mogelijk afhangen van uitgestelde betalingen of foutieve bedragen uitgekeerd door de Spaanse sociale zekerheid. En dus vragen ze buitenlandse patiënten om cash te betalen.

De situatie van de Belgen die permanent in Spanje verblijven, is evenmin benijdenswaardig. In verschillende regio's kunnen ze niet langer genieten van gratis geneesmiddelen.

Bron: http://www.standaard.be/

De ziekenfondsen raden hun leden aan altijd eerst hun alarmcentrale te verwittigen als er problemen rijzen en zich niet onder druk te laten zetten om meteen te betalen.